Gear Shift AB - Andreas och Daniel

Om Gear Shift

Gear Shift startades av Andreas Lycken, Daniel Eres och Jesper Eriksson. Alla tre kommer från ledande roller inom arbetsklädsbranchen och har en lång erfarenhet från kundanalyser och digitala lösningar inom detta segment av marknaden.  

Ur det föddes en idé om hur man kan erbjuda en lösning som ger bättre kontroll, bättre service och bättre lönsamhet till kunden samtidigt som den erbjuder en mer hållbar lösning för miljön. 

Affärsidé 

Gear Shifts affärsidé är att sälja arbetskläder, handskar, skor och personligt skydd till kunder som har stora krav på funktionalitet, kvalitet och hållbarhet. Gear Shift ska göra det genom att ta butiken till dem för att göra det så kostnadseffektivt som möjligt för kunden och så hållbart som möjligt för miljön. 

Vision

Gear Shifts vision är att genom att effektivisera inköpet av arbetskläder och skydd samt att utnyttja varje del av värdekedjan på bästa sätt skapa bättre förutsättningar för högre kundnöjdhet. Detta ska uppnås genom att ständigt sträva efter att minimera påverkan på vår miljö genom minskad konsumtion och ökad livslängd på produkterna. Gear Shift vill ge sina kunder: 

Bättre kontroll på sina inköp

Samla alla inköp på samma ställe där man kan hitta all information om samtliga inköp, användare, sändningar och fakturor. 

Bättre service

Genom att endast använda ett lagerställe för samtliga erbjudna produkter och därifrån ha en bevisad hög servicegrad erbjuda snabbare leveranser för kompletta order. 

Bättre lönsamhet

Genom att driva Gear Shift med så små overheadkostnader som möjligt lägga allt insparande på kostnader så att det istället gynnar kunden. 

Bättre hållbarhet

Gear Shift jobbar endast med leverantörer med bevisad lång hållbarhet på sina produkter samt erbjuder sina kunder möjligheter till att jobba med återbruk av arbetskläder.

Koncept

Vi hjälper er att handla mindre

Vi erbjuder dig en lösning som ger bättre kontroll, bättre service och bättre lönsamhet samtidigt som den är mer hållbar för miljön.